صفحه اصلی پارکت لمینت دکوروز / پارکت چوبی / کنار هم قراردادن دو فضا در کنار یکدیگر (کفپوش سرامیکی با کفپوش چوبی)

کنار هم قراردادن دو فضا در کنار یکدیگر (کفپوش سرامیکی با کفپوش چوبی)

چگونگی قرار دادن کفپوش سرامیکی در کنار کفپوش چوبی

متنی که می خوانید دستور العملی است برای تفکیک فضاهای خانه به کمک تغییر کفپوش های آنها  که این موضوع نیازمند دوراندیشی و برنامه‌ریزی است. یك ترکیب برنامه‌ریزی‌نشده ممكن است به وضعیتی منجر شود كه انتظارات شما را برآورده نكند یا شما در فرایند كار شكست بخورید.

می توان  از مواد و مصالحی مانند سرامیك، وینیل، فرش، و چوب در سطوح و كف‌ها استفاده کرد. اما این روزها بیش‌تر مشتریان به كاشی‌های سنگی طبیعی و بزرگ علاقه نشان می‌دهند.
هم‌چنین بسیاری از آن‌ها دوست دارند تا سرامیك به طور یكپارچه از اتاقی به اتاق دیگر امتداد یابد. این مسئله امكان‌پذیر است، اما اكثر مالكان از این موضوع آگاه نیستند كه خانه آن‌ها باید دارای استحكام و قدرت كافی باشد تا بتواند چنین وزنی را تحمل كند.
در این مطلب ما به شما خواهیم گفت كه هنگام برنامه‌ریزی برای اتصال كف‌های سرامیكی به كف‌های چوبی چه باید بكنید.
نصب کفپوش, کفپوش چوبی, کفپوش, کف سرامیکی, کف چوبی, طراحی کفپوش, سطح سرامیکی, سطح چوبی | %d9%86%d8%b5%d8%a8-%da%a9%d9%81%d9%be%d9%88%d8%b4, %da%a9%d9%81%d9%be%d9%88%d8%b4-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c, %da%a9%d9%81%d9%be%d9%88%d8%b4, %da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9, %d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2, %d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c | پارکت لمینت و کفپوش دکوروز

این حمام نمونه خوبی ازنیازهای امروزی در طراحی حمام است: فضای كافی، نور روشن، یك وان زیبا، و یك فضای دوش گرفتن بزرگ.

به سطح اتصال هم تراز بین دو کف چوبی و سرامیکی توجه کنید . اگر به این عكس دقیق‌تر نگاه كنید  متوجه خواهید شد كه اندازه سرامیك بزرگ است (حدود ۳۰ در ۶۰ سانتی‌نتر) و از سنگ مرمر ساخته شده است؛ هر دو ماده نیاز به یك سطح مستحكم دارند كه این خانه دارای چنین ویژگی است.
نصب کفپوش, کفپوش چوبی, کفپوش, کف سرامیکی, کف چوبی, طراحی کفپوش, سطح سرامیکی, سطح چوبی | %d9%86%d8%b5%d8%a8-%da%a9%d9%81%d9%be%d9%88%d8%b4, %da%a9%d9%81%d9%be%d9%88%d8%b4-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c, %da%a9%d9%81%d9%be%d9%88%d8%b4, %da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9, %d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2, %d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c | پارکت لمینت و کفپوش دکوروز

اكثر سطوح سرامیكی امروزی ضخامتی بین ۹ تا ۱۸ میلی‌متر دارند. ضخامت كفپوش‌های چوبی ۱۸ میلی‌متر است. این یعنی این‌كه وقتی می‌خواهید سرامیك را در كنار یك سطح چوبی نصب كنید انتخاب آن برای ایجاد ترکیبی یک دست بین دو فضا بسیار مهم و حیاتی می‌شود.
نكته: نصب یك لایه ثانویه  بر روی سطح زیرین كفپوش چوبی امكان آماده‌سازی كف در آینده را بیش‌تر برای شما فراهم می‌كند. این كار در خانه‌هایی كه تیرچه‌های كف آن برای سطوح قوی‌تر و سنگین‌تر طراحی نشده‌اند  نیز مجاز است. با این حال، این كار نیاز به برنامه‌ریزی از قبل دارد چراكه بر روی نحوه ساخت راه‌پله و پیشانی پله‌ها تاثیر می‌گذارد.
نصب کفپوش, کفپوش چوبی, کفپوش, کف سرامیکی, کف چوبی, طراحی کفپوش, سطح سرامیکی, سطح چوبی | %d9%86%d8%b5%d8%a8-%da%a9%d9%81%d9%be%d9%88%d8%b4, %da%a9%d9%81%d9%be%d9%88%d8%b4-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c, %da%a9%d9%81%d9%be%d9%88%d8%b4, %da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9, %d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2, %d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c | پارکت لمینت و کفپوش دکوروز

در این عكس فردی را مشغول نصب سرامیك بر روی یك پوسته جدا می‌بینید كه یك لایه زیرین برای سرامیك فراهم می‌كند.

نكته: اگر سطح شما به قدر كافی مستحكم نیست افزایش عرض تیرچه‌های كف یا اضافه كردن یك لایه دیگر بهترین و مطمئن‌ترین راه است.
نصب کفپوش, کفپوش چوبی, کفپوش, کف سرامیکی, کف چوبی, طراحی کفپوش, سطح سرامیکی, سطح چوبی | %d9%86%d8%b5%d8%a8-%da%a9%d9%81%d9%be%d9%88%d8%b4, %da%a9%d9%81%d9%be%d9%88%d8%b4-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c, %da%a9%d9%81%d9%be%d9%88%d8%b4, %da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9, %d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2, %d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c | پارکت لمینت و کفپوش دکوروز

در این عكس مرحله آماده‌سازی نصب سرامیك را با یك لایه ثانویه و یك پوسته جداگانه می‌بینید. ماده نارنجی رنگ با یك ملات آهكی باكیفیت به سطح زیرش متصل شده است. از آن‌جایی كه سطح فعلی این خانه توانایی نگهداری از سرامیك‌های جدید را نداشت، نصابان لایه زیر كف را تقویت كردند تا از دوام كفپوش نهایی برای چندین سال مطمئن شوند.
نصب کفپوش, کفپوش چوبی, کفپوش, کف سرامیکی, کف چوبی, طراحی کفپوش, سطح سرامیکی, سطح چوبی | %d9%86%d8%b5%d8%a8-%da%a9%d9%81%d9%be%d9%88%d8%b4, %da%a9%d9%81%d9%be%d9%88%d8%b4-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c, %da%a9%d9%81%d9%be%d9%88%d8%b4, %da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9, %d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2, %d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c | پارکت لمینت و کفپوش دکوروز

عكس بالا تفاوت سطوح حمام و اتاق خواب را نشان می‌دهد. این شیوه معمولا به انتقال چوبی كاهشی معروف است زیرا در دو سطح با دو ارتفاع مختلف صورت گرفته است.
به انتهای سطوح در زیر در دقت كنید. همان‌طور كه می‌بینید هنگامی كه در بسته می‌شود دو فضا دارای دو سطح كاملا جداگانه می‌شوند.
نكته: توجه کنید كه اگر چارچوب دركمی تا روی سرامیك امتداد پیدا كند عمل انتقال زیباتر و بهتر اتفاق می‌افتد. اما اگر سرامیك پس از نصب در نصب شود این اتفاق غیرممكن می‌شود به همین دلیل سعی كنید در را پس از نصب سرامیك نصب كنید.
نصب کفپوش, کفپوش چوبی, کفپوش, کف سرامیکی, کف چوبی, طراحی کفپوش, سطح سرامیکی, سطح چوبی | %d9%86%d8%b5%d8%a8-%da%a9%d9%81%d9%be%d9%88%d8%b4, %da%a9%d9%81%d9%be%d9%88%d8%b4-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c, %da%a9%d9%81%d9%be%d9%88%d8%b4, %da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9, %d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2, %d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c | پارکت لمینت و کفپوش دکوروز

ساده‌ترین راه برای پیوند سطح سرامیكی با سطح چوبی با ارتفاع‌های مختلف استفاده از یك نوار انتقالی است. این نوارها دارای سطحی همانند كف‌پوش هستند و یا می‌توانید برای زیباتر شدن آن‌ها را رنگ كنید.

نكته: ۱.۵ سانتی‌متر تا ۱.۸۰ سانتی‌متر را در مركز فضای زیر در برای سطح پایینی نوار انتقالی باقی بگذارید. اگر یك تكه آهن یا تخته سه‌لایی با همان اندازه اضافه كنید،  از ملات آهك در امان می‌مانند و نصب آن راحت‌تر انجام می‌شود.
نصب کفپوش, کفپوش چوبی, کفپوش, کف سرامیکی, کف چوبی, طراحی کفپوش, سطح سرامیکی, سطح چوبی | %d9%86%d8%b5%d8%a8-%da%a9%d9%81%d9%be%d9%88%d8%b4, %da%a9%d9%81%d9%be%d9%88%d8%b4-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c, %da%a9%d9%81%d9%be%d9%88%d8%b4, %da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c%da%a9, %d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2, %d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%da%86%d9%88%d8%a8%db%8c | پارکت لمینت و کفپوش دکوروز

می‌توانید  استفاده از چنین روشی را پس از نصب سرامیك‌ها از پیمان‌كار خود درخواست كنید. در عكس بالا به جایی كه سطح چوبی به سطح سرامیكی پیوند خورده است توجه كنید. این دو سطح از طریق یك نوار چوبی به هم وصل شده‌اند و ضخامت این نوار با ضخامت سطح چوبی یكسان است. توجه كنید كه نوار انتقالی تا روی سطح سرامیكی امتداد یافته است كه این مسئله جلوه زیباتری به كف می‌دهد.

منبع: chidaneh.ir

همچنین ببینید!

کفپوش و دیوارپوش سه بعدی، پوشش تزیینی مدرن با ویکاور

کفپوش و دیوارپوش سه بعدی در دکوراسیون منزل با پوشش های تزیینی مدرن ویکاور کاربردی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Open chat
Powered by

Powered by Decorooz.com